Risale-i Nur Külliyatı (2 Renk, Çanta Boy)


Risale-i Nur Külliyatı (2 Renk, Çanta Boy)

Zur Zeit nicht lieferbar

Bei Verfügbarkeit benachrichtigen
107,90
Preis zzgl. MwSt., zzgl. Versand

Risale-i Nur, ahir zaman müminlerinin en fazla ihtiyaç duyduğu imanî meselelerde derinliğini arttıracak, Kur'anî ufkunu geliştirecek mükemmel bir kaynaktır. Bir Kur'an tefsiri olması itibariyle, insanın aklının yanısıra kalb, ruh ve di¬ğer bü¬tün duygularına da hitap etmektedir. Üstelik ahlâkın bütün boyutlarına ışık tut¬makta ve bir¬çok ferdi ve sosyal probleme çözümler sunmaktadır.
Bu bağlamda, bu eser külliyatını rahatça okumak ve istifadeyi azamî kılmak için üzerinde birtakım düzenlemeler yapıldı. Mesela:
• Metinde geçen ayet ve hadislerin mealleri ve bunların sahih kaynakları sayfa altında verildi.
• Sayfa altına eklenen lügatçede, kelimelerin o sayfadaki anlam karşılığının verilmesine dikkat edildi.
• Her kitabın başına eklenen içindekiler kısmında, bölümlerle alakalı özet bilgi verildi.
• İlgili bölümlere kolay bir şekilde ulaşabilmek amacıyla kitabın sonuna konu, esma-i İlahiye, şahıs, mekân, ayet ve hadis indeksleri ilave edildi.
• Görsel ve estetik anlamda rahatlık sağlamak içinse ithal termo deri olan cilde ve gözü yormayıp rahat okunması için de sarı şamua kâğıda iki renk olarak basıldı.
• Kolay okunması için daha okunaklı bir yazı karakteri tercih edildi.
• Metin içinde geçen şahıs, yer, ekol vs. tanıtıcı bil¬gi¬ler ve kavramlara sayfa altlarındaki sözlükte kısaca bilgi verildikten sonra "bk." şeklinde Risale-i Nur'da Geçen Kavramlar ve Ansiklopedik Bilgiler kitabına yönlen¬di¬ril¬di.
• Her kitaba, o kitapta yazılan bölümlerin telif tarihleri eklendi.
Söz Basım tarafından bu şekilde hazırlanıp istifadelere sunulan kitaplar şunlar:
1. Sözler
2. Lemalar
3. Mektubat
4. Şuâlar
5. Asâ-yı Mûsâ
6. Barla Lâhikası
7. Kastamonu Lâhikası
8. Emirdağ Lâhikası
9. İman ve Küfür Muvazeneleri
10. Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî
11. İşârâtü'l-İ'câz
12. Mesnevî-i Nuriye
13. Tarihçe-i Hayat
14. Muhakemat

Diese Kategorie durchsuchen: Türkçe